Regulamin i Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego w związku z realizacją postanowień regulaminu jest firma  PTAKI KURIEREM Sp. z o.o., Macieja Palacza 144, 60-279 Poznań, NIP: 7792543109; adres poczty elektronicznej: wysylaj@ptakikurierem.pl, telefon kontaktowy 796584789 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Usługodawca przetwarza dane osobowe za pośrednictwem Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności – gdy ma to zastosowanie – zgodnie z Rozporządzeniem RODO, dokłada należytej staranności w celu ochrony danych osobowych.

Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym korzystanie z Usług Elektronicznych jest dobrowolne.

PRZETWARZANIE DANYCH

Administrator dane osobowe do wykonania usługi pozyskuje bezpośrednio od Użytkownika, który wypełnia formularz dostępny w Serwisie.

Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne.

Dane osobowe przekazane przez Użytkownika Serwisu Internetowego mogą być przekazywane przewoźnikowi i innym podmiotom, z których skorzystanie przez Administratora jest konieczne do realizacji umowy.

PLIKI COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy).

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (proszę kliknąć w dany link):

Pakowanie

Ptaki należy zapakować w trwałe, stabilne opakowanie z utwardzonym dnem, tak aby nie wydostały się podczas transportu na zewnątrz. Ważne jest to, żeby opakowanie nie było zbyt małe i zapewniało ptakom odpowiednią ilość miejsca, nie krępując zbytnio ich ruchu. Oczywiście należy zadbać o dopływ powietrza wykonując w tym celu wyloty powietrza z kilku stron opakowania. Należy pamiętać także o zapewnieniu pokarmu na czas transportu. Idealnym rozwiązaniem jest owoc lub warzywo o dużej zawartości wody.

Opakowanie musi zostać opisane z każdej strony dużym, dobrze widocznym czerwonym napisem „OSTROŻNIE, ŻYWE PTAKI„.

Kształt opakowania musi być w pełni foremny (kwadrat/prostokąt). Należy pamiętać, aby paczka nie posiadała żadnych elementów niestandardowych takich jak wystający uchwyt, skośne ściany, wklęsłości, wypukłości itp. W przeciwnym wypadku może dojść do weryfikacji przesyłki przez przewoźnika. Wówczas naliczona zostanie dopłata do przesyłki niestandardowej zgodnie z cennikiem w serwisie PTAKI KURIEREM. Oczywiście, kształt paczki nie musi być foremny jeśli wykupiona została dodatkowa usługa „przesyłka niestandardowa”.

Prosimy nie łączyć ze sobą dwóch lub kilku opakowań, ponieważ takie przesyłki traktowane są przez przewoźnika jako paczki niestandardowe. Odpowiednim rozwiązaniem w przypadku wysyłki większej ilości ptaków w jednej paczce jest znalezienie opakowania większego i wykonanie wewnątrz przegródki w celu oddzielenia ptaków.

Maksymalne wymiary paczki nie mogą przekroczyć łącznej sumy trzech boków tj. długość + szerokość + wysokość powyżej 250 cm, a najdłuższy bok nie może być dłuższy niż 150 cm.

Bardzo prosimy w pełni stosować się do powyższych wymogów odnośnie pakowania ptaków. Dzięki temu uniknąć będzie można dodatkowych dopłat związanych z weryfikacją przesyłki. Warto mieć także na uwadze fakt, iż nie zapewnienie ptakom humanitarnych warunków na czas transportu może odbić się na zdrowiu i kondycji zwierzęcia, w skrajnych przypadkach może także oznaczać problemy prawne dla wysyłającego.

Powyższe wytyczne odnośnie pakowania dotyczą także innego rodzaju przesyłek kurierskich w kwestii napisów ostrzegawczych (do paczek z wykupioną usługą OSTROŻNIE w tym jaj lęgowych), a także maksymalnych dopuszczalnych wymiarów opakowania i zasad zapakowania paczki standardowej.

Zwrot pobrania

Czas oczekiwania na zwrot pieniędzy w przypadku wysyłki pobraniowej wynosi 5 dni roboczych, licząc po dniu doręczenia przesyłki do odbiorcy.

Weryfikacja przesyłki

Przewoźnik ma prawo do weryfikacji przesyłki co do jej wagi, wymiarów i rodzaju opakowania. Koszt naliczanej dopłaty jest zgodny z cennikiem w serwisie PTAKI KURIEREM. Dopłata może zostać pobrana z przedpłaty środków pre-paid w serwisie PTAKI KURIEREM, a także z pobrania do przesyłki, po uprzednim poinformowaniu użytkownika o dopłacie w formie wiadomości wysłanej w serwisie kurierskim.

Reklamacja

Reklamacja przesyłki może nastąpić dopiero po uprzednim uregulowaniu przez użytkownika wszystkich zaległych płatności wobec serwisu PTAKI KURIEREM. W celu złożenia reklamacji należy prawidłowo wypełnić formularz w serwisie PTAKI KURIEREM w zakładce „REKLAMACJE”, wymagany jest także komplet dokumentów niezbędnych do jej złożenia. Czas na złożenie reklamacji wynosi 14 dni licząc od dnia doręczenia przesyłki do odbiorcy lub, w przypadku jej zwrotu, do nadawcy. Decyzja w sprawie reklamacji podejmowana jest wyłącznie przez przewoźnika Pocztex w terminie 30 dni roboczych.

Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi kurierskiej

Serwis PTAKI KURIEREM nie odpowiada za jakość świadczonej usługi kurierskiej przez przewoźnika. Korzystanie z usług kurierskich w serwisie PTAKI KURIEREM oznacza jednoczesną akceptację regulaminu przewoźnika mieszczącego się na jego stronie internetowej.


KLAUZULA INFORMACYJNA PTAKI KURIEREM

Skoro czytasz tę informację, skorzystałeś lub zamierzasz skorzystać z naszych usług.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej – RODO) informujemy:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: PTAKI KURIEREM Sp. z o.o., Macieja Palacza 144, 60-279 Poznań, NIP: 7792543109 (zwana dalej PTAKI KURIEREM). Kontakt: Miłosz Skwierczyński tel. 796584789, email: wysylaj@ptakikurierem.pl
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu wykonania usług świadczonych przez PTAKI KURIEREM, a także wykonania ciążących na PTAKI KURIEREM obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
  3. PTAKI KURIEREM jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim na podstawie umowy powierzenia danych (np. Firmie kurierskiej lub jej pośrednikowi) wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania dla Ciebie usługi. Ponadto PTAKI KURIEREM jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
  4. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar UE. Może to jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi.
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania usługi, w związku z którą są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu wykonanej usługi. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
  6. W każdej chwili, zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.