I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin i Polityka prywatności (zwane dalej: “Regulaminem”) określają zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Usługodawę w zakresie plików cookies oraz ogólne warunki korzystania z usług Serwisu (ptakikurierem.pl). Do danych przetwarzanych za pomocą plików cookies stosuje się również Zasady przetwarzania danych osobowych.


II. Definicje

1. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa świadczenia usług.
2. Konto Użytkownika – indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika.
3. Rejestracja – opisany w Regulaminie proces zakładania Konta Użytkownika.
4. Serwis – serwis usługowy działający na stronie internetowej www.ptakukurierem.pl
5. Usługodawca - PTAKI KURIEREM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 144, 60-279 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000988031, NIP 7792543109, REGON 522864601, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN.
6. Umowa świadczenia usług - umowa zawarta na odległość między Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie.


II. Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także by szanować prywatność każdego Użytkownika.
2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Usługodwaca gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych i oświadcza, iż posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które umożliwiają zapobieganie incydentom bezpieczeństwa danych osobowych i zapewnienie prywatności Użytkowników.


III. Zakres przetwarzanych danych

1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Usługodwaca przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:
a. Informacje techniczne takie, jak: adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari), ustawienia strefy czasowej, wtyczka przeglądarki, używany system operacyjny (np. Windows 10, Vista, Windows XP, MacOS), rodzaj urządzenia, model sprzętu, adres MAC, unikalne identyfikatory i informacje dotyczące sieci mobilnych;
b. Dane dostępu on-line takie, jak: informacje dotyczące odwiedzanej witryny, w tym adresu URL, ścieżki odwiedzin strony internetowej (łącznie z datą i godziną), informacje o sieci Użytkownika, takie jak dane o urządzeniach, węzły, konfiguracje, prędkość połączenia oraz wydajności aplikacji sieciowych; odwiedzane lub wyszukiwane strony, czasy reakcji, błędy pobierania, długość wizyt i informacje dotyczące interakcji (takich jak przewijanie, kliknięcia, przesuwanie kursorem myszy) oraz informacje o tym, czy linki zostały otworzone przez Użytkownika.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 są przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu oraz w celu:
a. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
b. przygotowania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; możliwości logowania do serwisu; utrzymania uwagi Użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
3. Dane osobowe zbierane ewentualnie za pomocą plików cookies przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody wyrażonej wprost lub za pomocą ustawień Państwa przeglądarki, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego.
4. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta, czy podania swoich danych.
5. W celu monitorowania strony internetowej Usługodawca może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics.
6. W celu ułatwienia Użytkownikowi pozyskania dodatkowych informacji, Serwis może zawierać łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Usługodawcy. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule oraz polityka dotycząca ochrony prywatności.
7. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się w Serwisie, a które nie są własnością Usługodawcy ani nie podlegają jego kontroli, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkowników z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności.
8. Dane mogą być przekazywane dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym stronę Serwis oraz reklamodawcom na podstawie umowy zawartej z Usługodawcy, respektującej postanowienia Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych.
9. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych znajdują się w Klauzuli informacyjnej.


IV. Pliki cookies

1. Plik cookie to niewielki plik złożony z ciągu liter i cyfr, który zostaje umieszczony w przeglądarce internetowej, na twardym dysku komputera lub urządzenia przenośnego Użytkownika, podczas odwiedzania Serwisu.
2. Pliki cookies pełnią szereg różnych funkcji (m.in. zapamiętują preferencje Użytkownika, pomagają w szybszym i łatwiejszym działaniu stron i aplikacji, pomagają dopasować treści i reklamy do Państwa oczekiwań i zainteresowań oraz zbierają anonimowe, zagregowane statystyki, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji) i są istotnym elementem wydatnie poprawiającym komfort korzystania z Serwisu. Plików cookie nie używa się zazwyczaj do przechowywania danych osobowych, ale mogą służyć do przechowywania preferencji Użytkownika i innych informacji.
3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby odmawiała przyjęcia plików cookies lub informowała o ich wysłaniu. W celu zapobiegania i usuwania plików cookie należy postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi w funkcji pomocy przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
4. Akceptacja wysyłania plików cookie nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu, jednakże niektóre funkcje lub usługi strony internetowej mogą nie działać poprawnie bez plików cookie, dlatego zalecamy ich akceptację, aby można było w pełni korzystać z Serwisu i mieć prawidłowy wgląd do wszystkich jej funkcjonalności.
5. Pliki cookies mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z Usługodawcę podmioty, zajmujące się optymalizacją strony internetowej oraz dostosowywaniem jej treści.
6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
w przeglądarce Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
w przeglądarce Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl
w przeglądarce Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
w przeglądarce Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
w przeglądarce Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
w przeglądarce Microsoft Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd


V. Składanie oraz realizacja zamówień, rejestracja konta

1. Użytkownik może składać zamówienia przesyłek na stronie ptakikurierem.pl poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie ptakikurierem.pl Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja.
2. Po skompletowaniu zamówienia oraz wprowadzeniu danych w formularzu, Użytkownik wybiera metodę płatności (więcej w pkt … Płatności).
3. Użytkownik ma również możliwość rejestracji konta (Rejestracja), dzięki czemu uzyskuje dostęp do predefiniowanych szablonów zamówienia. Rejestracja konta wymaga podania danych wskazanych w formularzu. Rejestracja jest nieodpłatna. rejestracja wymaga zaakceptowania niniejszego regulaminu. Potwierdzenie rejestracji następuje poprzez jej potwierdzenie za pomocą maila wysłanego na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
4. Dostawy realizowane są za pomocą Przewoźnika - Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy kapitał zakładowy: 774.140.000, w całości wpłacony.
5. Złożenie zamówienia wymaga akceptacji regulaminu Pocztex.
6. Usługodawca nie odpowiada za jakość świadczonej usługi kurierskiej przez Przewoźnika.


VI. Pakowanie

1. Ptaki należy zapakować w trwałe, stabilne opakowanie z utwardzonym dnem, tak aby nie wydostały się podczas transportu na zewnątrz. Ważne jest to, żeby opakowanie nie było zbyt małe i zapewniało ptakom odpowiednią ilość miejsca, nie krępując zbytnio ich ruchu. Oczywiście należy zadbać o dopływ powietrza wykonując w tym celu wyloty powietrza z kilku stron opakowania. Należy pamiętać także o zapewnieniu pokarmu na czas transportu. Idealnym rozwiązaniem jest owoc lub warzywo o dużej zawartości wody.
2. Opakowanie musi zostać opisane z każdej strony dużym, dobrze widocznym czerwonym napisem „OSTROŻNIE, ŻYWE PTAKI”.
3. Kształt opakowania musi być w pełni foremny (kwadrat/prostokąt). Należy pamiętać, aby paczka nie posiadała żadnych elementów niestandardowych takich jak wystający uchwyt, skośne ściany, wklęsłości, wypukłości itp. W przeciwnym wypadku może dojść do weryfikacji przesyłki przez przewoźnika. Wówczas naliczona zostanie dopłata do przesyłki niestandardowej zgodnie z cennikiem w serwisie PTAKI KURIEREM. Oczywiście, kształt paczki nie musi być foremny jeśli wykupiona została dodatkowa usługa „przesyłka niestandardowa”.
4. Prosimy nie łączyć ze sobą dwóch lub kilku opakowań, ponieważ takie przesyłki traktowane są przez przewoźnika jako paczki niestandardowe. Odpowiednim rozwiązaniem w przypadku wysyłki większej ilości ptaków w jednej paczce jest znalezienie opakowania większego i wykonanie wewnątrz przegródki w celu oddzielenia ptaków.
5. Maksymalne wymiary paczki nie mogą przekroczyć łącznej sumy trzech boków tj. długość + szerokość + wysokość powyżej 250 cm, a najdłuższy bok nie może być dłuższy niż 150 cm.
6. Bardzo prosimy w pełni stosować się do powyższych wymogów odnośnie pakowania ptaków. Dzięki temu uniknąć będzie można dodatkowych dopłat związanych z weryfikacją przesyłki. Warto mieć także na uwadze fakt, iż nie zapewnienie ptakom humanitarnych warunków na czas transportu może odbić się na zdrowiu i kondycji zwierzęcia, w skrajnych przypadkach może także oznaczać problemy prawne dla wysyłającego.
7. Powyższe wytyczne odnośnie pakowania dotyczą także innego rodzaju przesyłek kurierskich w kwestii napisów ostrzegawczych (do paczek z wykupioną usługą OSTROŻNIE w tym jaj lęgowych), a także maksymalnych dopuszczalnych wymiarów opakowania i zasad zapakowania paczki standardowej.


VII. Płatności

1. Płatności za zamówienie dokonuje się za pomocą partnera Usługodawcy – Tpay (Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN) lub za pobraniem.
2. Płatność za pomocą Tpay wymaga akceptacji regulaminu dostępnego na stronie partnera - https://tpay.com/dla-biznesu/do-pobrania.
3. W przypadku zwrotu płatności, zwrot realizowany jest za pomocą tego samego środka płatności, z którego dokonano zapłaty za świadczenie usług.
4. Czas oczekiwania na zwrot pieniędzy w przypadku wysyłki pobraniowej wynosi 5 dni roboczych, licząc po dniu doręczenia przesyłki do odbiorcy.
5. Czas oczekiwania na zwrot pieniędzy w przypadku wysyłki pobraniowej wynosi 5 dni roboczych, licząc po dniu doręczenia przesyłki do odbiorcy.


VIII. Weryfikacja przesyłki

Przewoźnik ma prawo do weryfikacji przesyłki co do jej wagi, wymiarów i rodzaju opakowania. Koszt naliczanej dopłaty jest zgodny z cennikiem w serwisie PTAKI KURIEREM. Dopłata może zostać pobrana z przedpłaty środków pre-paid w serwisie PTAKI KURIEREM, a także z pobrania do przesyłki, po uprzednim poinformowaniu użytkownika o dopłacie w formie wiadomości wysłanej w serwisie kurierskim.


IX. Nieodpłatne usługi świadczone na odległość

1. Usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
3. Usługa formularza kontaktowego polega na umożliwianiu wysłania wiadomości do Usługodawcy za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie. Rezygnacja z usługi formularza kontaktowego możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem ww. formularza.
4. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi indywidualnego panelu w ramach Serwisu, który umożliwia Użytkownikowi dokonywanie szeregu czynności bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych w formularzach, w tym zwłaszcza składanie zamówień na podstawie danych przypisanych do Konta Użytkownika, śledzenie historii takich zamówień, oraz edytowanie danych przypisanych do Konta Użytkownika.
5. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika, przy czym może ono zostać usunięte w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania.
6. Usługa chatu polega na nawiązaniu kontaktu w czasie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą za pośrednictwem komunikatora obsługiwanego przez Usługodawcę. Rezygnacja z usługi chatu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z komunikatora obsługiwanego przez Usługodawcę.
7. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, a także w przypadku działania na szkodę innych Użytkowników, naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem zabezpieczeń Serwisu lub innymi działaniami hackerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i usług na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
8. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi


X. Reklamacja

Reklamacja przesyłki może nastąpić dopiero po uprzednim uregulowaniu przez użytkownika wszystkich zaległych płatności wobec Serwisu. W celu złożenia reklamacji należy prawidłowo wypełnić formularz w Serwisie w zakładce „REKLAMACJE”, wymagany jest także komplet dokumentów niezbędnych do jej złożenia. Czas na złożenie reklamacji wynosi 14 dni licząc od dnia doręczenia przesyłki do odbiorcy lub, w przypadku jej zwrotu, do nadawcy. Decyzja w sprawie reklamacji podejmowana jest wyłącznie przez Przewoźnika w terminie 30 dni roboczych.


XI. Postanowienia końcowe

1. W przypadku powstania sporu na gruncie zwartej umowy świadczenia usług strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie ptakikurierem.pl.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.05.2024r.