Wystąpił błąd przy opłacaniu zamówienia.

To zamówienie zostało opłacone lub nie ma takiego zamówienia.